Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

10 червня 2021 року з 15.00 до 17.00 відбудеться Онлайн обговорення проєкту Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

10 червня 2021 року з 15.00 до 17.00 год за участі Центру професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради відбудеться онлайн обговорення проєкту Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року.

Концепція  представляє комплексне системне стратегічне бачення цифрової трансформації цих сфер та відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. №56, а також пріоритетним напрямам та завданням (проєктам) цифрової трансформації на період до 2023 року, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 365-р.

Сьогоднішня система освіти і науки має зазнати докорінних цифрових змін і відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку для успішної реалізації кожною людиною свого потенціалу. На сьогодні дедалі більше професій потребують набуття високого рівня цифрових компетентностей і володіння новітніми технологіями. Ця потреба також поглиблена наслідками пандемії коронавірусу, яка загострила проблему розвитку та опанування технологіями в системі освіти задля забезпечення прав людей на якісну освіту.

У обговоренні візьмуть участь більше ніж 35 зареєстрованих спікерів зі всієї України, а також Комітет з цифрових технологій при МОН України.

Серед них Нанаєва Т., голова експертно-консультативного комітету  з цифрових технологій в освіті; Кузічев М.М., член експертно – консультативного комітету з цифрових технологій в освіті при МОН України; Носкова М.В., представниця Львівської політехніки; Скиба М. В., експерт з освіти та інновацій Українського  інституту майбутнього;  Махачашвілі Р. К., завідувачка кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка;  Ковалевський С. В., завідувач кафедри Інноваційних технологій і управління Донбаської державної машинобудівної академії; Чмир О. С., представниця ДНУ УкрІНТЕІ та інші.

Робота над обговоренням проєкту  Комітетом з цифрових технологій  ведеться протягом  місяця, зауваження, побажання та правки робочого комітету систематизовані; вони готові до подання у директорат цифрової трансформації.

Проєкт винесено на громадське обговорення.