Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Зустріч «Організація участі педагогічних спільнот у онлайн конференції щодо забезпечення реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 н.р.»

12 травня 2022 р. для професійних спільнот освітньої галузі «Мистецтво» КЗВО «ДАНО» ДОР було проведено зустріч «Організація участі педагогічних спільнот у онлайн конференції щодо забезпечення реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 н.р.».

Спікерами онлайн конференції стали: Гайдамака Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України; Піщанська Вікторія Миколаївна, доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»; Охрімчук Наталія Володимирівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичного мистецтва КЗО «Середня загальноосвітня школа № 143» Дніпровської міської ради. 

До уваги вчителів освітньої галузі «Мистецтво» стали такі теми: 

 • “НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: перехід на новий рівень освіти”; 
 • “Навчально-методичне забезпечення викладання предметів мистецької освітньої галузі в 5-х класах НУШ”; 
 • “Організація освітнього процесу в пілотних класах Нової української школи»; 
 • “Мистецькі твори в підручниках. Здійснюємо рефлексію цінностей”. 

Під час конференції було обговорено головні питання щодо особливостей ведення навчального процесу з учнями 5 класів у 2022-2023 н.р. Спікери у своїх доповідях розгорнуто торкнулись таких питань:

 • нормативні документи;
 • фундаментальний освітній об’єкт мистецької освітньої галузі;
 • модельні навчальні програми з мистецьких дисциплін навчання 5 -6 класів;
 • мотиваційні компоненти процесу навчання; 
 • інноваційні підходи та вимоги в НУШ; 
 • реалізація діяльнісного, інтегрованого і компетентнісного підходів;
 • тематична інтеграція за видами мистецтва; 
 • мистецтвознавча інтеграція на основі суголосних понять;
 • реалізація діяльнісного підходу;
 • розробка навчальної програми за модельною навчальною програмою; 
 • структурування змісту навчальної програми;
 • розробка календарно-тематичного плану на кожне півріччя;
 • визначення критеріїв оцінювання результатів навчання учнів;
 • рівневі досягнення результатів навчання;
 • очікувані результати та діяльність по їх досягненню.

Підсумком зустрічі стало визначення, що досягнення мети мистецької освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентностей та наскрізних для них умінь.

Для вчителів що не змогли відвідати зустріч пропонуємо ознайомитися з матеріалами за посиланням: