Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Як навчати проводити діалог, переговори та дебати. Навчальний посібник для педагогів

Як навчати проводити діалог, переговори та дебати

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

Розроблено у рамках проєкту Британської Ради «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Посібник з ведення діалогу, переговорів та дебатів— це ресурс для вчителів і вчительок, які хочуть використовувати різні аспекти діалогу, переговорів і дебатів для зміцнення довіри та розвитку відповідних навичок, допомагаючи ідеями та додатковими навчальними ресурсами й посилюючи залученість через комунікативні особистісно-орієнтовані завдання.

Діалог, переговори та дебати (ДПД) між різними культурами, громадами й групами вже давно стали запорукою успішного спілкування в суспільстві.

Посібник допоможе вчителям та вчителькам розвивати власні вміння та навички й надасть ресурси та матеріали для рефлексії, які можна використовувати і адаптувати для задоволення потреб тих, хто бере участь  в освітньому процесі.

Основна мета Нової української школи — не надання здобувачам освіти знань, а створення середовища, необхідного для розвитку основних життєвих навичок і компетентностей, які знадобляться випускникам та випускницям. Навички, необхідні для ведення ДПД, збігаються з так званими «наскрізними навичками» — це здатність усно й письмово висловлювати власну думку, демонструвати критичне та системне мислення, логічно обґрунтовувати свою позицію, виявляти креативність, проактивність, здатність конструктивно керувати своїми емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, вирішувати проблеми та співпрацювати з іншими.