Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Вебінар “Організація дошкільної освіти і керівництво ЗДО”

07.07.2021 о 14.00 годині з ініціативи Центру професійного розвитку педагогів «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради відбудеться вебінар “Організація дошкільної освіти і керівництво ЗДО”. Спікер: Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України.Дошкільна освіта – це рівень освіти, який дитина здобуває у дитячому дошкільному закладі, сім’ї або за допомогою фізичної особи в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння Базового компонента дошкільної освіти, який передбачає: формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби реалізації власних творчих здібностей.Управління дошкільним навчальним закладом – це упорядкування навчально-виховного процесу і його цілеспрямована діяльність, спрямована на вдосконалення. Під час керівництва дошкільним навчальним закладом важливо постійно аналізувати сучасні умови, це дозволяє орієнтувати педагогів на активне сприйняття досягнень суспільства в галузі дошкільної освіти, розвитку самосвідомості. Тому побудова управління на основі педагогічного аналізу дозволяє керівнику бачити й оцінювати зміни, які відбуваються в навчально- виховному процесі й, прогнозуючи шляхи його розвитку, усувати причини виявлених недоліків.Завдяки педагогічному аналізу в кожній конкретній ситуації можливо своєчасно розв’язуватися найбільш ефективні завдання, які постають перед педагогічним колективом у його повсякденному житті. У цьому й полягає сенс управління.