Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Ухвалено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності

Наказом МОН затверджено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності, яка розроблена відповідно до сучасних вимог суспільства.

Метою програми є підвищення рівня компетентності слухачів, а також підготовка до подальшої роботи в умовах цифровізації та європейського вектору розвитку за такими напрямами:

 • цифровізація суспільства та освіти; 
 • цифрові технології для професійного розвитку, комунікації та співпраці; 
 • електронні освітні ресурси; 
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій; 
 • інформаційна та кібернетична безпека в інформаційному суспільстві та цифровому освітньому середовищі; 
 • цифрові сервіси для навчання, оцінювання результатів здобувачів освіти та підвищення їхньої цифрової компетентності. 

Типова програма спрямована на розвиток компетентності слухачів через здатність opiєнтуватися в інформаційному просторі, поглиблення знань щодо безпеки, удосконалення організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, розуміння правових і етичних аспектів, а також уміння підтримувати комунікацію, творчість, співпрацю та інноваційність.

Модулі Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності:

 • Освіта в цифровому світі;
 • Безперервний професійний розвиток;
 • Цифрові освітні ресурси;
 • Навчання та оцінювання здобувачів освіти;
 • Розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти.

На підставі Типової програми суб’єкти можуть розробляти програми підвищення кваліфікації, використовуючи всі або окремі теми чи модулі програми. Обсяг підвищення кваліфікації за окремими модулями є орієнтовним і може бути змінений в залежності від кількості годин за видами діяльності, професійних потреб і цифрової компетентності слухача.

Слухачі не тільки вдосконалять розуміння цифровізації, а й набуватимуть компетентностей, необхідних для реалізації державної політики у межах реформи «Нова українська школа».

Джерело: Ухвалено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)