Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

У чому полягають інноваційні практики в діяльності сучасного педагога

У чому сутність інноваційної 🔝діяльністі?

✅В оновленні педагогічного 👩🏻‍🏫👨🏼‍🏫 процесу, впровадженні новоутворень у традиційну систему, що передбачає досягнення найвищого ступеня педагогічної творчості.

Впроваджує таку діяльність учитель-новатор.

А чи є у Дніпрі заклади освіти, які працюють за інноваційними педагогічними практиками?

✅Звісно, є.

Один з них – КЗО “СЗШ №6” ДМР, який очолює Людмила Морокко.

Саме ця школа кілька років поспіль співпрацює з Інститутом модернізації змісту освіти, а саме з відділом інноваційної діяльності, дослідно-експериментальної роботи та з його керівником Світланою Кириленко.

То, у чому полягають інноваційні практики в діяльності сучасного педагога?

🤔Давайте поговоримо про це.

30.03.2023 о 15.00 приєднуйтесь за посиланням та поставте запитання спікерам:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlODdhYzEtNDA4Mi00MzBmLWJhYTEtMDQxNTUyN2M0Yzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22591e7528-f5bb-40b7-82ab-e80d3a4aaf57%22%2c%22Oid%22%3a%226aab70f3-45f4-4fcc-9885-19d572fc1ef6%22%7d

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Освітня траєкторія Дніпро
Інститут модернізації змісту освіти МОН
#освітній_фронт_Дніпра
#освітній_простір_Дніпра
#учителі_навчаються_Дніпро
#учитель_сучасний_Дніпро
#проєкти_освітньої_траєкторії_Дніпро
#диджиталізація_освіти_Дніпро