Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-01#Text