Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

ПЕРЕЛІК ВІДКРИТИХ Е-АРХІВІВ (РЕПОЗИТАРІЇВ) НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ

Перелік відкритих е-архівів (репозитаріїв) навчально-наукових інституцій України

 1. ARRChNU – Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 2. eaNUPh – Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 3. еIR PSTU – Електронний архів Приазовського державного технічного університету
 4. eKhNUIR – Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 5. eKMAIR – Електронний архів Національного університету “Києво-Могилянська академія
 6. ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ “КПІ
 7. ElarKhNU – Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
 8. ELARTU – Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 9. elONUar – Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 10. ENPUIR – Архів наукових публікацій Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
 11. eNTUKhPIIR – Електронний архів Национального техничного университету “Харківський політехнічний университет”
 12. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 13. eNULAUIR – Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 14. erNAU – Інституційний репозитарій Національного авіаційного університету
 15. ePHSHEIR – Електронний архів ДВНЗ “Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди
 16. eScriptorium
 17. eSNUIR – Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 18. eSSUIR – Електронний архів Сумського державного університету
 19. eUABIR – Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 20. EZTUIR – Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 21. iRVNTU – Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного універсиету
 22. KhNMU – Репозитарій Харківського національного медичного університету
 23. NUBIP – Репозитарій Національного університету біоресурсів і природокористування України
 24. Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 25. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 26. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка”
 27. Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 28. Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки
 29. Електронний репозитарій Вінницького національного аграрного університету
 30. Електронний репозитарій Тернопільського національного економічного університету
 31. Репозитарій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
 32. Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 33. Цифровий Репозиторій – Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
 34. Цифровий репозиторій Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова