Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

ПЕРЕЛІК ПАРТНЕРІВ

ПЕРЕЛІК ПАРТНЕРІВ

інноваційного методичного марафону “Шлях до педагогічної майстерності”

м. Дніпро

Організатор: Комунальна установа «Центр професійного розвитку

 «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради

1Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України
2Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України
3Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України
4Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук
5Центральний інститут післядипломної освіти
6Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7Науково-дослідний центр енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
8Комунальний заклад вищої освіти «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
9Дніпровський педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти «Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
10Київський національний торговельно-економічний університет
11Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
12Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
13Український Державний Хіміко-Технологічний Університет
14Фаховий коледж зварювання та електроніки  імені Є.О. Патона
15Центр освітнього консультування м. Київ
16Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська академія будівництва та архітектури”
17Університет Митної справи та фінансів (Дніпро)
18Інститут післядипломної освіти Університету Грінченка
19Бердянський державний педагогічний університет
20Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
21Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
22Київський педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
23Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
24Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
25Компанія Mozaik еducation
26Видавництво Країна Мрій – KM MEDIA
27Компанія «Лінгвіст»
28Міжнародний освітньо-методичний центр «Dinternal Education»
29Компанія «Твій Сучасний Підручник»
30Компанія “LBC books”
31Видавництво  Responsable pédagogique et commerciale HACHETTE FLE
32Український освітянський видавничий центр «ОРІОН»
33IT компанія «Flexrealitу»
34Музей історії Дніпра
35Відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області
36КЗО “СЗШ № 143” ДМР
37КЗО «ЛІТ» ДМР
38КЗО “НВК №144” ДМР
39КЗО “НВК №134” ДМР
40КЗО “НВК  №148” ДМР
41КЗО “СЗШ № 81” ДМР
42КЗО “НВК № 33” ДМР
43КЗО “Гімназія № 3” ДМР