Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

НОРМАТИВНА АБЕТКА ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

НОРМАТИВНА АБЕТКА ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО НОВОГО 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:

1. Кабінет Міністрів України:

– постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text

– постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/…/pro-pochatok-navchalnoho-roku…

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 898-р «План заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2021-%D1%80#Text

2. Міністерство освіти і науки України:

– наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04#Text

– наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text

– наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

– наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text

– наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

– наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 (зі змінами від 24.02.2023 № 201) «Деякі питання організації дистанційного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n22

– лист Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2023 р.№ 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»

https://mon.gov.ua/…/pro-organizaciyu-bezpechnogo…

– лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 року № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 навчального року»

https://mon.gov.ua/…/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do…

3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій

– лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

https://mon.gov.ua/…/Rekom.shchodo.orhanizatsiyi…

4. Міністерство охорони здоров’я України:

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

5. Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки
(рекомендації Державної служби якості освіти)

https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/embed/#?secret=R4PfdkqPtr#?secret=SJXGWU1ICH

6. Абетка для директора

https://sqe.gov.ua/…/08/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURG