Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Неймовірний захід для вчителів Дніпра від Освіторія

Говоримо про вчителів, їх майстерність з кращими педагогами України!

Практичні поради, обмін досвідом надихає бути найкращими!

Посилання на захід:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc5YWMzMTgtMmM5MS00YTFiLWI0YTUtNWY1MDNlMGE1NzBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22591e7528-f5bb-40b7-82ab-e80d3a4aaf57%22%2c%22Oid%22%3a%22430f2c8f-3b63-4687-b8b0-f8ee889a957f%22%7d

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Освітня траєкторія Дніпро
Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР