Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Наказ МОН від 09.08.2018 № 893 “Про утворення робочої групи із проведення аналізу наявних діагностичних методичк щодо виявлення та протидії домашньому насильству серед дітей”

https://imzo.gov.ua/2018/08/10/nakaz-mon-vid-09-08-2018-893-pro-utvorennia-robochoi-hrupy-iz-provedennia-analizu-naiavnykh-diahnostychnykh-metodychk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-sered-ditey/