Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 “Про створення робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України”

https://imzo.gov.ua/2019/02/08/nakaz-mon-vid-07-02-2019-146-pro-stvorennia-robochoi-hrupy-z-rozroblennia-normatyvno-pravovykh-aktiv-shchodo-zabezpechennia-diial-nosti-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/