Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) “Про внесення змін деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України”

https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukr