Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Міжрегіональна науково-практична конференція «Війна і сучасна географічна освіта та просвіта»

,


Освітня траєкторія Дніпро
УОВЦ “Оріон”

27 червня 2022 р. з 12.00 до 16.00 за ініціативи КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР та підтримки МОН України відбудеться «Міжрегіональна науково-практична конференція «Війна і сучасна географічна освіта та просвіта».

✨

Основна мета заходу − обговорення стратегічних питань розвитку географічної освіти та просвіти в умовах війни.

✨

Складні ситуації у роботі вчителя в умовах війні повинні знайти підтримку з боку науковців і практиків.

Тому такий формат проведення наукового-практичного заходу є цінним для розвитку вітчизняної науки, професійного розвитку учителів та передбачає широке коло учасників з різних регіонів України.

Важливим є об’єднання зусиль та посилення взаємодії і методичного забезпечення вчителів у період воєнного часу.

Покликання для приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5NzFlYzctYzk5OC00MGZhLWEyYjItYzgwMzVjYjkwODRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22591e7528-f5bb-40b7-82ab-e80d3a4aaf57%22%2c%22Oid%22%3a%226aab70f3-45f4-4fcc-9885-19d572fc1ef6%22%7d

?

Форма для реєстрації на конференцію: https://forms.office.com/r/yUh1kWEvzX

⭐️ Запрошуємо всіх небайдужих географів з різних куточків України доєднатися до конференції та внести свій вклад у розбудову вітчизняної географічної науки.