Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

Лист МОН від 12.11.2018 № 1/9-690 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання в навчально-виховному процессі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України”

https://imzo.gov.ua/2018/11/13/lyst-mon-vid-12-11-2018-1-9-690-pro-perelik-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-dlia-vykorystannia-v-navchal-no-vykhovnomu-protsessi-zakladiv-osvity-pratsivnykamy-psykho/