Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

28 липня – Онлайн-конференція «Чорнобильський заповідник: із зони відчуження у зону відродження»

Сьогодні Чорнобильський заповідник – це місце, де природа може бути собою, наймолодший біосферний заповідник України. Він отримав статус лише у 2016 році, проте вже багато десятиліть оберігає та примножує природне різноманіття регіону.

Одна катастрофа, спричинена людиною, дала поштовх його створенню, інша – знаходження більше місяця під окупацією – внесла свої жорстокі корективи в його діяльність.

Тож як розвивався Заповідник від часу свого заснування та чим живе сьогодні дізнаємось під час нашої зустрічі.

Ми починаємо!

Доєднуйтесь!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3ODY2ODEtZTU5NS00OWIyLWE3M2YtNDQ3NzM5ZjBmZDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22591e7528-f5bb-40b7-82ab-e80d3a4aaf57%22%2c%22Oid%22%3a%226aab70f3-45f4-4fcc-9885-19d572fc1ef6%22%7d