Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської міської ради

НОВИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ З 9 – 13 СЕРПНЯ

МАЙЖЕ 60 ТИСЯЧ ВСТУПНИКІВ ЗАРАХОВАНО ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА БЮДЖЕТ

https://mon.gov.ua/ua/news/majzhe-60-tisyach-vstupnikiv-zarahovano-do-zakladiv-vishoyi-osviti-na-byudzhet

Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

https://imzo.gov.ua/2021/08/10/lyst-mon-vid-09-08-2021-1-9-404-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-ta-navchal-nykh-prohram-rekomendovanykh-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-v-osvitn-omu-protsesi-zakladiv-osvit/

У МОН обіцяють не примушувати вчителів до щеплення

https://osvita.ua/school/83503/

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА СИСТЕМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ»

https://mon.gov.ua/ua/news/vidbuvsya-pershij-regionalnij-forum-reforma-sistemi-shkilnogo-harchuvannya

ЯК ЯКІСНО ОРГАНІЗУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – РОЗ’ЯСНЕННЯ МОН

https://mon.gov.ua/ua/news/yak-yakisno-organizuvati-diyalnist-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-rozyasnennya-mon