Loading...

Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія"
Дніпровської міської ради

Наказ МОН від 27.04.2021 № 476 “Про затвердження Змін до Переліку підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2021 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2021 року №326”

https://imzo.gov.ua/2021/04/29/nakaz-mon-vid-27-04-2021-476-pro-zatverdzhennia-zmin-do-pereliku-pidruchnykiv-dlia-4-klasu-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity-shcho-vydavatymut-sia-za-koshty-derzhavnoho-biudzhetu-u-2021-rotsi-zatver/