Loading...

Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія"
Дніпровської міської ради

ЛИСТ МОН ВІД 12 ЛИПНЯ 2021Р. №795 ПРО НАДАННЯ ГРИФА «РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ» МОДЕЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПРОГРАМАМ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-modelnim-navchalnim-programam-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti?fbclid=IwAR28xa7aJMu4SdAq9nNoBPlEby_CgvqU0kRF0fj-WPc3_xt8t869JgOSJAk